Lựa chọn camera có dây hay không dây?

Việc Lựa chọn Thi công camera không dây hay có dây lại phải xác định đến mục đích của Bạn. Camera có dây thường hướng giám sát cố định nếu muốn thay đổi hướng giám sát Các Khách hàng phải tháo camera và đặt lại

cd0f0da279529a0cc343

Quá trình Thi công camera cho nhà xưởng

1. Sơ đồ giải pháp Lắp đặt camera cho xưởng sản xuất,xí nghiệp Tùy vào diện tích của nhà xưởng có thể Lựa chọn Lắp đặt hệ thống Camera Analog và Camera IP. Với diện tích nhỏ hoặc vừa có thể sử